Gra NUREK

Gra NUREK

Tworzymy grę, w której pod wodą będzie pływał nurek którego zadaniem będzie łapanie egzotycznych rybek. Aby utrudnić nurkowi zadanie co jakiś czas pojawiać się będą rekiny.

Zadanie 1

Wybieramy tło pasujące do rozgrywki oraz kostium nurka. Ustalamy wielkość postaci i styl obrotu lewo – prawo.

Zadanie 2

Tworzymy skrypt poruszania się nurka wykorzystując warunek jeżeli to oraz pętlę zawsze. Nasz nurek powinien poruszać się we wszystkich kierunkach.

Zadanie 3

Dodajemy rybki, które będzie łapać nasza postać. Wykorzystując posiadane przez rybkę kostiumy urozmaicimy grę wstawiając blok następny kostium. Rybka będzie rozpoczynać od prawej krawędzi x: 210 natomiast punkt startowy w osi pionowej y: wylosuje z zakresu od -160 do 160.
W przypadku kiedy rybka dotknie krawędzi lub nurka wróci na miejsce początkowe. Zmień x o -5 ustala prędkość poruszania się rybki (polecam poeksperymentować z różnymi wartościami).

Zadanie 4

Wstawiamy duszka rozgwiazdę i programujemy tak jak rybkę jedyną różnicą jest brak zmiany kostiumu.

Zadanie 5

Wprowadzamy utrudnienie gry w postaci rekina. Poruszanie rekina jest podobne do poruszania rybek. W tym przypadku rezygnujemy jednak z warunku dotyczącego dotykania krawędzi, zastępując go blokiem pozycja x < -280 dzięki czemu rekin wpłynie poza krawędź. Ustalamy ile czasu rekin ma czekać na ponowne pojawienie się.

Gra NUREK   

Zadanie 6

Tworzymy dwie zmienne Punkty oraz Życia. Gra NUREK

Zadanie 7

Programujemy sposób zdobywania punktów oraz utraty żyć.

Musimy pamiętać aby na początku każdej gry zmienne ustawić na odpowiedzenie wartości. Punkty na 0, natomiast życia na np. 3.

Do skryptu nurka dodajemy warunek określający, że kiedy dotyka rybek lub rozgwiazdy zmieniamy zmienną punkty o 1.

Gra NUREK

W skrypcie rekina natomiast dodajemy warunek, który określa, że kiedy rekin dotknie nurka zmieniamy życia o -1.

Gra NUREK

Zadanie 8

Nasza gra nurek musi mieć warunki zwycięstwa i przegranej, które musimy określić.

ZWYCIĘSTWO następuje gdy zmienna Punkty będzie się równać 20.

KONIEC GRY następuje gdy zmienna życia osiągnie wartość 0.      


Adres strony Scratch: scratch.mit.edu

Całość kursu Scratch 3.0