Grafika komputerowa podstawowe pojęcia

modele kolorów

Grafika komputerowa podstawowe pojęcia 

Każdy użytkownik komputerów prędzej czy później ma do czynienia z zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową. Trudno je rozpatrywać a nawet zrozumieć jeśli nie znamy podstawowych definicji i pojęć z nią związanych. 

Grafika komputerowa
Dział informatyki, który wykorzystuje komputery do tworzenia, przetwarzania oraz prezentowania obrazów i wizualizacji rzeczywistych oraz wyimaginowanych. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w sztuce, nauce, technice oraz rozrywce.

Piksel
Najmniejszy niepodzielny element wyświetlanego cyfrowego obrazu.

Wielkość (Wymiary) obrazu
Szerokość i wysokość cyfrowego obrazu wyrażona w pikselach, centymetrach lub milimetrach. Tradycyjnie jednostki miary (cm, mm itp.) stosuje się do przedstawienia wymiarów rysunku na wydruku, pikseli używa się do określenia wielkości obrazka na monitorze, gdyż najmniejszym punktem jest na nim właśnie piksel.

Rozdzielczość obrazu
Ilość pikseli na linii długości jednego cala, wyrażamy w jednostkach ppi (pixel per inch) lub dpi (dot per inch). Im większa rozdzielczość,
tym mniejsza wielkość punktu, a więc obrazek ma wyższą jakość. Jeden cal to 2,54 cm, można więc obliczyć,
że rozdzielczość 300 dpi to 300 punktów(pikseli) mieszczących się na odcinku 2,54 cm,
z czego wynika że jeden punkt ma ok. 0,08 mm. Im większa rozdzielczość, tym więcej punktów, a więc plik również jest większy.

Skalowanie obrazu
Zmiana rozmiaru całego obszaru wypełnionego przez obraz.

Kompresja 
Technika zmniejszania ilości pamięci zajmowanej przez plik z obszarem graficznym. Kompresja plików graficznych polega m.in.
na redukcji informacji o obrazie – np. zamiast 9 pikseli obrazka, program uśrednia je i zapamiętuje jako jeden.
Dwa podstawowe sposoby zmniejszania objętości plików graficznych to redukcja kolorów i redukcja rozdzielczości.

Istnieją dwie grupy kompresji:

  • bez stratna czyli bez utraty jakości – tzn. kiedy zdjęcie, które poddaliśmy kompresji rozkompresujemy otrzymamy obraz identyczny z pierwotnym.
  • stratna czyli z utratą jakości – technika ta zapewnia doskonały poziom kompresji, ale niestety pozbawia rysunek-zdjęcie pewnych drobnych szczegółów.

Tryb graficzny

Rozdzielczość oraz liczba kolorów, w jakich można wyświetlić dany piksel. Karta graficzna obsługuje następujące tryby graficzne:

  • 8 bitów – pseudokolor (256 kolorów) Sposób kodowania barwy na ekranie monitora umożliwiający jednoczesne przedstawienie na ekranie, czyli 256 kolorów. Liczbę tę komputer przekazuje, używając ośmiu bitów. Określenie 8-bitowy kolor jest nieco mylące, gdyż w tym wypadku karta graficzna koduje obraz widoczny na monitorze za pomocą 18 bitów (po sześć bitów na każdą składową koloru RGB). Przed wyświetleniem obrazu na monitorze komputer tworzy tablicę 256 kolorów wybranych z palety 262 144 kolorów (ta liczba to właśnie 218, czyli 18 bitów). Tablica kolorów jest oczywiście modyfikowana dla każdego obrazu. W opisany wyżej sposób działa np. karta graficzna VGA. Por. 16-bitowy kolor, 24-bitowy kolor, 32-bitowy kolor.
  • 16 bitów – kolor pełny (32768 kolorów) Sposób kodowania barwy na ekranie monitora umożliwiający jednoczesne przedstawienie 216, czyli 65536 kolorów. Barwa niebieska (B) i zielona (G) koloru RGB opisywana jest przez pięć bitów, a barwa czerwona (R) – sześcioma (w sumie 16 bitów). Na kolor czerwony przeznaczonych jest więcej bitów, ponieważ oko ludzkie jest w stanie odróżnić większą liczbę odcieni tego koloru. Niektórzy producenci kart graficznych zmodyfikowali ten tryb, opisując każdą składową RGB pięcioma bitami – w ten sposób karta graficzna może wyświetlić na ekranie jednocześnie 2 15, czyli 32 768 kolorów. Tryb 16-bitowego koloru zwany jest również High Color.
  • 24-bitowy kolor Sposób kodowania barwy na ekranie monitora umożliwiający przedstawienie 224 czyli 16 777 216 kolorów. W użyciu jest także nazwa True Color (kolor wierny, prawdziwy).
  • 32-bitowy kolor Rozwinięta wersja standardu 24-bitowego koloru. Dodatkowe osiem bitów (zwane kanałem alfa) nie jest używane do odwzorowania większej liczby barw, lecz do zwiększania szybkości przesyłania obrazu, a także przekazywania specyficznych (nie mieszczących się w podstawowych 24 bitach) informacji, takich jak efekty specjalne kolorów czy kontrola poprawności wyświetlania barw.

Mam nadzieje że artykuł grafika komputerowa podstawowe pojęcia okazał się pomocy i ułatwi dalszą pracę.


KURS WARTO WIEDZIEĆ 

KURS GRAFIKA