Kurs Python 09 Funkcje

Kurs Python 09

Kurs Python 09. W tej części kursu dowiemy się czym są funkcje i dlaczego warto je stosować. Nauczymy się definiować własne funkcje za pomocą instrukcji def. Dowiemy się jak wprowadzać i wykorzystywać argumenty wprowadzanych funkcji. Zastosujemy instrukcję return. A na koniec dla utrwalenia zdobytej wiedzy utworzymy kilka funkcji.

Całość kursu Python

Linki:

Środowisko Python https://www.python.org/

Edytor PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm