Kurs Python 07 Instrukcje iteracyjne, pętla while

Kurs Python 07

Kurs Python 07

Kurs Python 07 w tej części kursu zajmiemy się realizacją kolejnej instrukcji iteracyjnej. Pętla while umożliwia programowi powtarzanie poleceń. Omówimy sposoby wprowadzania tej pętli. Poznamy pojęcie pętla nieskończoności, i polecenie break oraz nauczymy się je wykorzystywać. Na zakończenie wykorzystamy nowe informacje żeby napisać kilka programów.

Całość kursu Python

Linki:

Środowisko Python https://www.python.org/

Edytor PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm