Kurs Python 06 Instrukcje iteracyjne, pętla for

Kurs Python 06

Kurs Python 06 w tym odcinku zajmiemy się realizacją instrukcji iteracyjnych inaczej nazywanych pętlami. Instrukcje te umożliwiają programowi powtarzanie poleceń. Omówimy sposoby wprowadzania pętli for. Poznamy funkcję range() i jej zastosowania. A następnie wykorzystamy nowe informacje żeby w ramach zadań napisać kilka programów.

Całość kursu Python

Linki:

Środowisko Python https://www.python.org/

Edytor PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm